Aabitsatoetus

Aabitsatoetust makstakse kõigile Kuusalu valla lastele esmakordselt I klassi õppima asumisel Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides. Toetus kantakse koolide esildise alusel õpilase seadusliku esindaja (kes on Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik) arvelduskontole.

Aabitsatoetus on 100 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel.

Lisainformatsioon:

Kooli esildis aabitsatoetuse maksmiseks DOC ja sama PDF

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas