Aabitsatoetus

Aabitsatoetust makstakse kõigile Kuusalu valla lastele esmakordselt I klassi õppima asumisel Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides. Toetus kantakse koolide esildise alusel õpilase seadusliku esindaja (kes on Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik) arvelduskontole.

Aabitsatoetus on 70 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel.

Lisainformatsioon:

Kooli esildis aabitsatoetuse maksmiseks DOC ja sama PDF

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.