6.06.17

Ametijuhend avaneb klikates ametikoha vihjele.

Nimi Ametijuhend
  arenguvaldkonna abivallavanem
Aare Ets sotsiaalvaldkonna abivallavanem
Tõnu Ammussaar arendus- ja vallavara spetsialist
Maire Link vallasekretär
Leelo Konton vallavalitsuse sekretär
Zoja Kostritski registripidaja
Raja Kadajas volikogu sekretär arhivaar
Esta Nurmsalu Loksa teeninduspunkti referent
Peep Abel IT arendusjuht
Ilmar Pekri järelvalveametnik
Kadi Raudla vallaarhitekt
Ljubov Beglova ehitusspetsialist
Janne Heredia Gonzalez keskkonnaspetsialist
Lana Toomvap ehitusvaldkonna referent
Mihkel Tammepäeg jäätmejaama operaator
Peeter Raudsepp peamaakorraldaja
Enno Tammemäe vanemmaakorraldaja
Sirje Muru vanemmaakorraldaja
Kairi Rohtmets maaregistripidaja
Ly Korotejev-Piir pearaamatupidaja
Külli Schmidt finantsist
Viivi Eelnurm vanemraamatupidaja
Marje Kuuskmann raamatupidaja kassapidaja
Madis Praks majandusspetsialist
Virve Haabsaar heakorraspetsialist
Valve Pajupuu koristaja
Kersti Heinsoo koristaja
Arvu Kalamets heakorra töötaja
  heakorra töötaja
  heakorra töötaja
Pilleriin Kurg hoolekandespetsialist
Ene Rebane sotsiaalvaldkonna referent
  puuetega inimeste kaitse spetsialist
Ulvi Rääk hooldustöötaja
Rutt Hirvo hooldustöötaja
Helve Tikva hooldustöötaja
Anna-Liisa Gebruk hooldustöötaja
Anu Kirsman haridus- ja lastekaitsespetsialist
Kristiina-Raivi Vilepaju perede tugiisik
  lastekaitsespetsialist

 

Toimetaja: ENNO TAMMEMÄE