Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

PUHKUSED 2017

Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384


Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon

Ehitus- ja keskkonnateenistus 
tegeleb ehitus- planeerimis- ja keskkonnaküsimustega. 

       
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. Kuusalu tee 35a kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. Menetleb projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid. Kuusalu tee 35a ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Lana Toomvap Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. Kuusalu tee 35a lana.toomvap@kuusalu.ee 606 6379

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Janne Heredia Gonzalez Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste ning hulkuvate loomadega. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a janne.heredia@kuusalu.ee 606 6391
512 9205

 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Maakorraldusteenistus        
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. Kuusalu tee 35a peeter.raudsepp@kuusalu.ee 606 6387
56261111
Enno Tammemäe Vanemmaakorraldajategeleb endise Loksa valla osas maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimisega ja kinnistute maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne) ning maaüksuste ja ehitiste aadressandmete menetlusega. On ehitisregistri pidaja (ehitusload, kasutusload, teatised jne). Kuusalu tee 35a enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. Kuusalu tee 35a sirje.muru@kuusalu.ee 606 6386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. Kuusalu tee 35a kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
5813 1209