Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon

Ehitus- ja keskkonnateenistus

         
Kadi Raudla Vallaarhitektkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. Kuusalu tee 35a kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. Menetleb projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutuslubasid. Kuusalu tee 35a kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Lana Toomvap Ehitusvaldkonna referent, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. Kuusalu tee 35a rakenduslik kõrgharidus lana.toomvap@kuusalu.ee 6066379

 

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Keskkond          
Mailis Virve Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a   mailis.virve@kuusalu.ee 6066391
58136255

 


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Maakorraldusteenistus          
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. Kuusalu tee 35a kõrgharidus peeter.raudsepp@kuusalu.ee 6066387
56261111
Enno Tammemäe Vanemmaakorraldajategeleb endise Loksa valla osas maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimisega ja kinnistute maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne) ning maaüksuste ja ehitiste aadressandmete menetlusega. On ehitisregistri pidaja (ehitusload, kasutusload, teatised jne). Kuusalu tee 35a kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. Kuusalu tee 35a kutsekeskharidus sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. Kuusalu tee 35a rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209