Vallavanem valitakse volikogu poolt Urmas Kirtsi kõrgem
       
Arenguvaldkonna abivallavanem ametikoht    
Sotsiaalvaldkonna abivallavanem ametikoht    
Arendus- ja vallavara spetsialist töökoht Tõnu Ammussaar kõrgem
       
1. Kantselei      
Vallasekretär ametikoht Maire Link kõrgem
Vallavalitsuse sekretär ametikoht Leelo Konton keskeri
Registripidaja ametikoht Zoja Kostritski keskeri
Vallavolikogu sekretär-arhivaar töökoht Raja Kadajas kõrgem rakenduslik
Loksa teeninduspunkti referent ametikoht Esta Nurmsalu kõrgem
IT arendusjuht ametikoht Peep Abel kõrgem
Järelevalveametnik ametikoht Ilmar Pekri kõrgem
       
2. Ehitus- ja keskkonnateenistus      
Vallaarhitekt ametikoht Kadi Raudla  
Ehitusspetsialist ametikoht
Ljubov Beglova
kõrgem
Keskkonnaspetsialist ametikoht   kõrgem
Ehitusvaldkonna referent töökoht Lana Toomvap kõrgem
Jäätmejaama operaator töökoht Mihkel Tammepäeg  
       
3. Maakorraldusteenistus      
Peamaakorraldaja ametikoht Peeter Raudsepp kõrgem
Vanemmaakorraldaja ametikoht Sirje Muru keskeri
Vanemmaakorraldaja ametikoht Enno Tammemäe kõrgem
Maaregistripidaja ametikoht Kairi Rohtmets kõrgem rakenduslik
       
4. Rahandusteenistus      
Pearaamatupidaja ametikoht Ly Korotejev-Piir kõrgem
Finantsist ametikoht Külli Schmidt keskeri
Vanemraamatupidaja töökoht Katri Martinson  
Raamatupidaja-kassapidaja töökoht Marje Kuuskmann keskeri
       
5. Majandusteenistus      
Majandusspetsialist ametikoht
Madis Praks
 
Heakorraspetsialist töökoht Virve Haabsaar  
Koristaja töökoht Valve Pajupuu  
Koristaja töökoht Kersti Heinsoo  
Heakorra töötaja töökoht Arvu Kalamets  
Heakorra töötaja töökoht    
Heakorra töötaja töökoht    
       
6. Hoolekandeteenistus      
Hoolekandespetsialist ametikoht Aigi Reinomägi  
Sotsiaalvaldkonna referent ametikoht Ene Rebane keskeri
Puuetega inimeste kaitse spetsialist töökoht    
Hooldustöötaja töökoht Ulvi Rääk  
Hooldustöötaja töökoht Rutt Hirvo  
Hooldustöötaja töökoht Helve Tikva  
Hooldustöötaja töökoht Anna-Liisa Gebruk  
       
7. Haridusteenistus      
Haridus- ja lastekaitsespetsialist ametikoht
Anu Kirsman
kõrgem
Perede tugiisik töökoht Kristiina-Raivi Vilepaju  
Lastekaitsespetsialist ametikoht Helle Soots