VABA AJA KORRAD JA TAOTLUSED

Sporditegevuse toetuse aruandevorm RTF

Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas Taotlus DOC

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas 
Kuusalu Vallavalitsuse 25. augusti 2016 korralduse nr 428 Lisa 1 (taotlus) ja Lisa 2 (aruanne)

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 23 "Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord"

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOC DOCX RTF

Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2010 määrus nr 31 "Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord
Avaldamismärge: RT IV, 07.12.2012, 64

TAOTLUS (aukodanik, aumärk, tänukiri, rahaline preemia) Kuusalu valla tunnustuse määramiseks 
DOC
PDF 
E-vorm

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse kasutamise aruanne (RTF, 94 KB), sama PDF failina avaneb siit

Kuusalu Vallavolikogu 30. jaanuari 2013 määrus nr 1 "Kuusalu valla avaliku ürituse korraldamise eeskiri
Avaldamismärge: RT IV, 09.02.2013, 12. Määrus jõustub 15. veebruaril 2013.

Kuusalu Vallavalitsus 28.02.2013 korraldus nr 135 "Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvormi kinnitamine
AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUS (PDF) sama (DOC)

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus politseile (DOC)