Ehitus- ja projekteerimisteated

KIIU MÕISA PEAHOONE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Kiiu mõisa peahoone rekonstrueerimisprojekt Olemasolevad tehnovõrgud Varikatus   Ehitusluba

Salmistu sadama eelprojekt

Ehitusload väljastatud

Sõitme küla Rannaküla tee 13 projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu

Kuusalu vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste  väljastamise korralduse eelnõu Sõitme küla Rannaküla tee 13 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. ...