Taotlusvorm

Lasterikaste perede toetuse avaldus

Lasterikaste perede toetust makstakse kõigile vähemalt kolmelapseliste perede lastele nende 18-aastaseks (kaasaarvatud) saamiseni üks kord aastas. Toetus makstakse välja lapse seadusliku esindaja avalduse alusel tema poolt näidatud arvelduskontole. Toetus makstakse tingimusel, et taotleja ja lapsed omavad rahvastikuregistri järgi ühist sissekirjutust Kuusalu vallas.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne isikukood!
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne telefoninumber!
See väli on kohustuslik.
Sisestage korrektne e-posti aadress!
See väli on kohustuslik.

2. Laste andmed

See väli on kohustuslik.

3. Toetuse väljamaksmine

Toetus palun kanda arvelduskontole:

See väli on kohustuslik.
Palun sisestage korrektne arvelduskonto number! Kontonumbri formaadi näide: EE722200001112345678.
See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik esitatud andmed on õiged. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

See väli on kohustuslik.