Elluastumistoetus

Elluastumistoetust makstakse vanemliku hoolitsuseta noortele iseseisva elu alustamisel.

Elluastuja avaldus koos dokumentidega, mis tõestavad iseseisva elu alustamise momenti, suunatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse põhjendatuse ja suuruse kohta. Sotsiaalkomisjon võib teha ettepaneku noore elluastuja toetamiseks mitterahaliselt, vaid iseseisva elu alustamiseks vajalike esemete (nt mööbel vms) ostmisega.

Elluastumistoetuse suurus on kuni 320 eurot ühe taotleja kohta.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.