Uudised ja teated

Kaitseväe keskpolügooni kasutus MÄRTS 2017

Kaitseväe keskpoligooni kasutus MÄRTS 2017

Eesti Vabariik 99 tähistamine Kuusalu vallas

Reede, 24. Veebruar 2017, 13:00 - 14:30                       Veljo Tormise...

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Kuusalu Vallavolikogu 45. istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kell 8.15 Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas     PÄEVAKORRA PROJEKT: ...

10 TUGIISIKUT JA ISIKLIKKU ABISTAJAT

Kuusalu, Jõelähtme ja Kose vallavalitsused võtavad projekti „"Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas "...

Ühistranspordi muudatused Tallinna kesklinnas 23.-24.veebruar 2017

Seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamiseks korraldatava kaitsejõudude paraadi peaprooviga 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ning paraadiga 24. veebruaril 2017 kella...

Valitsus leppis kokku omavalitsuste ühinemissuunad

Valitsus leppis täna kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. Rahandusministeerium esitab omavalitsustele...

HEAKi tegevused aastal 2017

  SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev organisatsioon, mis on toeks ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele...

Kuusalu vallavalitsus kohtub Viinistu inimestega

Kuusalu Vallavalitsus kohtub Viinistu küla elanikega 16. veebruaril kell 18.00 Viinistu rahvamajas.

Planeeritava toetatud elamise teenuse tutvustus.

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Keskväljak 2 kinnistule planeeritava toetatud elamise teenuse tutvustuse ning täiendatud eskiisi arutelu 8. veebruaril kell 18 Kuusalu rahvamajas. Eskiisiga on...

Kuusalu Vallavalitsus ootab kodanike ettepanekuid

Kuusalu Vallavalitsus ootab kodanike ettepanekuid Kuusalu aleviku bussipeatuse võimalike asukohtade kohta. Praegu on bussipeatused tervisekeskuse juures mõlemal pool Kuusalu teed, kuid kaks...

Volikogu tühistas Loksale tehtud ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi

Kolmapäeval 25. jaanuaril otsustas Kuusalu vallavolikogu tühistada oma 29. juuni 2016.a otsuse nr 33 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine...

Statistikaameti 2017 aasta isiku-uuringute info ja töökuulutus

Saadan kõigile kohalikele omavalitsustele info Statistikaameti poolt korraldatavate isiku-uuringute kohta 2016.–2017. aastal. Viimasel ajal on sagenenud olukorrad, kus Statistikaameti...

RMK teabepäev seoses planeeritavate lageraietega Kolga aleviku ümbruses

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib 2017. aasta veebruaris ja märtsis teostada lageraieid mitmetel aladel Kolga aleviku ümbruses.  Seoses sellega korraldab Kuusalu...

Kutse volikogu istungile

  Kuusalu Vallavolikogu 44. istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 kell 8.15  Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas     PÄEVAKORRA...

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis...

Kuusalu kihelkonna looduslike pühapaikade arutelu 27.01.2017 kell 16-18 Kuusalu rahvamajas

27. jaanuaril kell 16-18 tutvustab Harjumaa looduslike pühapaikade töörühm Kuusalu rahvamajas Kuusalu kihelkonnas tehtud tööde tulemusi. Millised olid siinsed looduslikud pühapaigad, kus need...

Loositi Kuubale sõitja

Kuubale sõidab Anu Keert, vaata Kuusalu valla kodanikukampaania peaauhinna loosimine 5. jaanuaril 2017 Kuusalu Konsumis Kuusalu valla kodanikukampaania käigus loositakse välja Kuuba reis

Kuusalu valla tänupeol tunnustati möödunud aasta tublimaid

Kuusalu valla tänupidu toimus 7. jaanuaril 2017. aastal Kolgaküla rahvamajas, kus tunnustati möödunud aasta tublimaid kultuuri-, spordi- ja vabaühenduste valdkondades.   ...

Muudatus avalikul liinil 152 alates 01.02.2017

Anname teada, et vastu tulles sõitjate soovile muudab HÜTK alates 01.02.2017 liini 152 tööpäevast sõiduplaani. Peatusest Loksa muutub tööpäeval väljumine kell 6:05 → 6:00 ja buss...

Maareformi hetkeseis 01.01.2017

KUUSALU seisuga Maaüksusi katastris üksust Katastri pindala ha Kantud kinnistusse üksust* ...