Uudised ja teated

Kolga lasteaed ootab kollektiivi õppealajuhatajat

Kolga lasteaed ootab oma kollektiivi õppealajuhatajat (0,5 kohaga). Tööle asumise aeg on 15. augustil. Töö sisu: õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus. Kandidaatidelt...

Kuusalu vald ja Gurjaani linn Gruusias allkirjastasid koostöömemorandumi

  Kuusalu vallavanem Monika Salu ja Gruusia Gurjaani linnapea Archil Khandamashvili allkirjastasid juuni lõpus Gurjaanis koostöömemorandumi. Kohtumisel pärast allkirjastamist arutasid...

Kuusalu valla ettevõtja, anna endast teada!

Teade Kuusalu valla ETTEVÕTJATELE! Kuusalu vallavalitsus on koostamas ja uuendamas valla ettevõtjate meililisti, et muuta aktiivsemaks info liikumist. Eesmärk on taaselustada regulaarsed...

Ootame Kuusalu valla vabaühenduste kontaktandmeid

Ootame Kuusalu valla VABAÜHENDUSI endast teada andma! Kuusalu vallavalitsus uuendab valla vabaühenduste meililisti, et muuta aktiivsemaks info liikumist ning muuta regulaarseks vabaühenduste...

Kuusalu keskkooli õpetajad on aasta õpetaja 2018 konkursi finaalis

Kuusalu keskkoolist jõudsid finalistide hulka Tiina Bender (aasta gümnaasiumiõpetaja) ja aktiivne projektitöö liikuma kutsuvas koolis – Piia Palge-Lepik (haridusasutuse aasta tegu). Aasta...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 13. istung toimub kolmapäeval, 20. juunil 2018 kell 17.00 Kolga-Aablas Remmelga kodukohvikus PÄEVAKORRA PROJEKT: Volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni...

EMA soovitab metsatööd tuleohu tõttu peatada

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsub kohalikke omavalitsusi, kelle aladel on juba tekkinud või tekkimas viienda klassi tuleoht (vt Ilmateenistuse kaarti), kasutama oma õigust keelata...

Kutse volikogu istungile

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE   Kuusalu Vallavolikogu 12. istung toimub kolmapäeval, 06. juunil 2018 kell 16.00 Kiiu mõisas, Mõia tee 17   PÄEVAKORRA PROJEKT: ...

TJA: Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel...

Alates 28. maist töötab Kuusalu Vallavalitsus aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik

Alates 28. maist töötab Kuusalu Vallavalitsus aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik

Kandideerimine Lahemaa noore looduskaitsja suvisele kursusele

Keskkonnaamet korraldab Lahemaa rahvuspargis noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger 2018. Kursus toimub 3.-5.juuli 2018 Ojaäärse loodusmajas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele...

Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 07.05.2018

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.06.2018. Täpsem info: http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/

Juhhei, laulurahvas!

Punk Laulupidu saab kümne aastaseks. Oleks igavesti uhke, kui me seda EV 100 raames tähistaksime vinge kontserdiga Rakvere linnuses. Esitamisele tuleb kolmelt toimunud Punk Laulupeolt...

TAI liikumispüramiid: Iga päev tuleb liikuda vähemalt 30 minutit

Veerand Eesti täiskasvanutest on füüsiliselt täiesti passiivsed, soovituslikus mahus ehk vähemalt 30 minutit päevas liigub vaid 7 protsenti täiskasvanutest. Tervise Arengu Instituut (TAI)...

Kehtestati Harju maakonnaplaneeringu 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78.   Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013...

Tasuta juriidiline nõustamine

Koostöös Eesti Advokatuuriga jätkuvad Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18) tasuta juriidilised nõustamised perekonnaõiguslikele teemadel kolmapäeviti eelneva registreerimise alusel....

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2018 kevadvooru avamise teade

Aasta algusest on KOP rahastusprogramm Harjumaa Omavalitsuste Liidu koordineerimisel. Palume levitada manuses olevat oma kodulehtedel ning võimalikele huvigruppidele (külaseltsid jms). ...

RMK metskondade tööpiirkonnad 2018

Saadame infoks ja kasutamiseks RMK metsaosakonna metskondade (metsaülemate) tööpiirkonnad, et kaasa aidata meievahelisele sujuvale  asjaajamisele. Metsaülemad on kontaktisikuks vastava...

Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 muutmine

TEADAANNE Kuusalu Vallavalikogu algatas 28.03.2018.a. otsusega nr 33 Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 muutmise. Vastavalt arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja...