Uudised ja teated

« Tagasi

Valitsus leppis kokku omavalitsuste ühinemissuunad

Valitsus leppis täna kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. Rahandusministeerium esitab omavalitsustele ühinemisettepanekud hiljemalt 15. veebruariks. Merelised saarvallad: Kihnu, Muhu, Vormsi ja Ruhnu saavad jätkata kohalike omavalitsustena endistviisi.
Ühinemissuundade ettepanekud tehakse nii neile väikevaldadele, kes haldusreformi vabatahtliku etapiga ei liitunud kui neile ühinejatele, kus pärast ühinemist elaks vähem kui 5000 inimest. Kõik omavalitsused, kes saavad rahandusministeeriumilt ühinemissuundade ettepanekud peavad kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitama valitsuse ettepaneku kohta maavanemale omapoolse arvamuse. Alles pärast nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.
Valitsuses heakskiidetud ettepanekud ühinemissuundadeks on:
1. Loksa linn ühendada Kuusalu vallaga.
Valitsuse pressiteadet, kus kirjas ka teisi ühendatavaid omavalitsusi puudutav info saab lugeda siit: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsus-leppis-kokku-omavalitsuste-uhinemissuunad