Uudised ja teated

« Tagasi

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Kuusalu Vallavolikogu 45. istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kell 8.15

Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas

 

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1.      Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine - II lugemine

2.      Avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine turvateenuse osutaja  leidmiseks

3.      Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 35 "Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. september 2014" muutmine

4.      Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemine

5.      Kuusalu valla põhimääruse kinnitamine - II lugemine

6.      Info

 

 

Enn Kirsman

volikogu esimees

 

 

 

Eelnõud: http://www.kuusalu.ee/documents/7610268/10411916/22_02_17_volikogu.zip