Uudised ja teated

« Tagasi

KUUSALU HOOLDEKODU ARHITEKTUURNE IDEEKONKURSS

Kuusalu vallavalitsus on algatanud arhitektuurse ideekonkursi, mille eesmärk on tervikliku lahenduse leidmine Kuusalu hooldekodu hoone (või hoonete kompleksi) rajamiseks ning seda ümbritseva ala kujundamiseks.

Võistlusala hõlmab Kuusalu aleviku Nõmme tn 8 kinnistut (35201:004:0061) ning selle lähiala vastavalt Kuusalu vallavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 43 kehtestatud Kuusalu aleviku Laululava kinnistu ja lähiala detailplaneeringule. Kinnistute omanik on Kuusalu vallavalitsus.

Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemate tööde põhjal välja viis (5) osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö. Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja valitakse välja ideekonkursi võitja.

Esimese etapi tähtaeg on 21.03.2017 ja teisel etapil  29.05.2017. Ideekonkursi tulemusena sõlmitakse võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel leping Kuusalu hooldekodu eelprojekti koostamiseks.

 

Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/RegisterHanked.html

 

Hanke nimetus: Kuusalu hooldekodu kaheetapiline arhitektuurne ideekonkurss

Hanke viite number: 183516

Täpsem info: Tõnu Ammussaar, 530 254 56; tonu.ammussaar@kuusalu.ee

või Kadi Raudla 534 844 42, kadi.raudla@kuusalu.ee