Uudised ja teated

« Tagasi

Väljaõpe 18.04.2017-20.04.2017 Valgejõe külas

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon harjutab Kuusalu valla territooriumil 18.04.2017-20.04.2017. Täpsema ülevaate harjutuse asukohast annab manuses olev kaardilisa (Lisa 1 – Kasutatav ala).
 
Harjutuse käigus soovitakse läbi viia tõkestamine Valgejõe küla alal. Teostatakse silla ettevalmistamine lõhkamiseks imitatsioonivahenditega Valgejõel ja tõkestamiseks kasutatakse küla läbivaid teid. Harjutusest võtab osa korraga 40 kaitseväelast, kes on relvastatud automaatidega. Kõik tegevused viiakse läbi valgel ajal. Tegevustega ei takistata liiklust. Harjutuse käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid.
 
Harjutuse kontaktisikuks on kapten Maksim Dvorov, 53055587, maksim.dvorov@mil.ee.