Uudised ja teated

« Tagasi

Avaliku konkursi korraldamine tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks Kuusalu ja Jõelähtme vallas

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Teenust osutatakse lepingu sõlmimisest alates 24.04.2017 kuni

31.01.2019.a. Teenuse maksimaalne kogumaksumus teenuse osutamise perioodil on 178 200 eurot, millest 156 600 eurot on palgafondi kuluks  ja 21 600 eurot  transpordi kuluks.

Teenust osutatakse vähemalt 54 isikule ( hinnanguliselt 27 isikut Kuusalu vald ja 27 isikut Jõelähtme vald). Tugiisikuteenuse maht ühe teenuse saaja kohta on kuni 40 tundi kuus ja isikliku

abistaja teenuse maht ühe teenuse saaja kohta on kuni 60 tundi. Teenuse osutaja ülesanded ja kohustused on kirjeldatud SIIN

Konkursil osalejal esitada hiljemalt 17.04.2017 valla kantseleisse aadressil Kuusalu tee 35b, Kuusalu alevik või elektrooniliselt vallavalitsus@kuusalu.ee motivatsioonikiri,

milles kajastada piirkonna tundmist ja varasemat sotsiaalteenuse osutamise kogemust ning tegevusplaan.