Uudised ja teated

« Tagasi

15. mai taotlusvoor tulekul

Vastavalt Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korra §-ile 3 on võimalik kogukonna-, kultuuri- ja spordiprojektidele toetuse saamiseks esitada 15. maiks Kuusalu vallavalitsusele vormikohane taotlus.
Vallaeelarvest eraldatakse sündmuste rahastamiseks ettenähtud summadest 65% 15. septembriks ja 35% 15. maiks laekunud taotluste rahastamiseks. Kogukonnameetmes on selles taotlusvoorus vahendeid 2750 eurot, kultuuris 2967,50 ja spordis 3605,30 eurot.
Sündmused-tegevused peavad toimuma tänavu. Tähtajaks saabunud taotlused vaadatakse läbi ja neist koostatakse pingerida hiljemalt 15. juuniks.

"Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord"

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOC DOCX RTF