Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 47. istung toimub kolmapäeval, 03. mail 2017 kell 8.15 Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1.      Kuusalu valla elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemise osas

2.      Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta

3.      Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2016 määruse nr 18 „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine

4.      Kuusalu valla „Eluhoonete värvimine" kampaania

5.      Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kuusalu vallas

6.      Tugiisikuteenuse osutamise kord Kuusalu vallas

7.      Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

8.      Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

9.      Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

10.  Detailplaneeringu lähteülesande ja esitamise tähtaja pikendamine

11.  Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 „Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine" muutmine punkti 1 jrk nr 80 osas

12.  Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2017-20120 kinnitamine" muutmine – I lugemine

13.  Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ´le Kolga-Aabla Külaselts

14.  Info

14.1.Kiire interneti Harjumaa kodudesse viimise projektist Digimaa

 

 

 

Enn Kirsman

volikogu esimees

 

 

 

Eelnõud: http://www.kuusalu.ee/documents/7610268/10411916/03_05_2017_volikogu.zip