Uudised ja teated

« Tagasi

31.05.2017 volikogu istungi päevakord

 
KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE 
 
Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub kolmapäeval, 31. mail 2017 kell 8.15 Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2016 määruse nr 18 „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine - II lugemine
2. Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kuusalu Hoolela
3. Taotluse „Eluasemeteenuse korralduse parendamine Kuusalu valla psüühilise erivajadusega inimestele" omafinantseeringu kinnitamine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2017-20120 kinnitamine" muutmine – II lugemine
5. Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
6. Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsuse nr 26 „Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" muutmine
7. Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
8. Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
9. Info (arengukavade täitmise aruanne)
 
 
Enn Kirsman
volikogu esimees