Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 52. istung toimub kolmapäeval, 04. oktoobril 2017 kell 18.00 Kuusalu Söögitoas, Kuusalu tee 39
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Kuusalu valla 2017. aasta III lisaeelarve kinnitamine -II lugemine
2. Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine" muutmine – II lugemine
3. Kuusalu valla põhimääruse kinnitamine – IV lugemine
4. Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord
5. Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
6. Kaberla küla Remmeli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
7. Kodasoo küla Vana-Nurme  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
8. Info 
 
 
Enn Kirsman
volikogu esimees