Uudised ja teated

« Tagasi

Konkurss sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks

Kuusalu Vallavalitsus, võttes aluseks sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 38, mille kohaselt on sotsiaaltransporditeenus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" § 2, mille alusel korraldab Kuusalu vallas sotsiaaltransporditeenuse osutamist Kuusalu Vallavalitsus, ja Kuusalu Vallavolikogu 20.09.2017 otsuse nr 53 „Avaliku konkursi väljakuulutamine sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks", kuulutab välja konkursi sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks.

 

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis pakkumus Kuusalu Vallavalitsusele hiljemalt konkursi lõpptähtajaks 31.10.2017, milles tuleb ära näidata teenuse osutaja kontaktandmed; teenuse hind, s.o teenuskilomeetri hind, ootetunni hind (kui lisandub), kliendi abistamise ja saatmise tunnihind (kui lisandub) arvestusega, et teenuse osutamise algpunkt on kliendi kodu; teenuse osutamise võimekus, s.o sõiduauto ja/või ratastoolibussi ja/või lamaja transportimiseks kohandatud sõiduki olemasolu; asendussõiduvahendi olemasolu.

 

Konkursil osalemise tingimused:

Pakkuja on võimeline alustama sotsiaaltransporditeenuse osutamisega esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.01.2018.

Pakkuja peab olema võimeline täitma tellimusi tööpäeviti soovitavalt 5 päeval nädalas kell 07.00-19.00, mis on esitatud vähemalt 3 päeva enne sõidu toimumist. Lühema etteteatamisajaga või muul ajal toimuvate sõitude puhul vastavalt võimalustele.

Pakkuja peab olema valmis võtma vastu tellimusi telefoni teel (5 päeva nädalas 8 tundi päevas), selgitama teenuse saamise tingimusi, arveldama sularahaga, pidama sõidupäevikut.

Pakkuja peab olema võimeline abistama teenuse saajat sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel.

 

Pakkumused vaatab läbi vallavalitsus ning valib välja esitatud tingimustele vastava soodsaima pakkumuse. Valituks osutunud pakkujaga sõlmitakse leping 3 aastaks. Lisainfo sotsiaalvaldkonna abivallavanem Aare Ets, aare.ets@kuusalu.ee, 6066382.