Uudised ja teated

« Tagasi

Oodatakse pakkumusi sündmuste korraldamiseks Kuusalu vallas 2018. aastal

Iga aasta lõpul on võimalik esitada taotlusi konkreetsete üle-vallaliste sündmuste korraldamiseks järgmisel kalendriaastal. 2018. aastaks kavandatavad valla tellitavad sündmused on järgmised: Eesti Vabariigi 100. aastapäev, Kuusalu valla laululaps, valla beebipidu, kihelkonnamäng, valla merepidu, lauritsapäev, Kuusalu valla aastapäev, valla tänupidu (jaanuaris 2019).

Kõik sündmused peavad toimuma Kuusalu vallas. Huvilistel palume esitada iga sündmuse kohta oma visioon ja taotlus vastavalt Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise korrale, millega saab tutvuda valla koduleheküljel www.kuusalu.ee vaba aja õigusaktide rubriigis. Valla 2018. aasta eelarve projektis on konkursiüritustele arvestatud 16 000 eurot. Ootame taotlusi 04. detsembrini 2017 e-posti aaadressil vallavalitsus@kuusalu.ee. Lõplik valik otsustatakse vallavalitsuse poolt valla 2018 a. eelarve vastuvõtmise järgselt.

Lisainfo: sotsiaalvaldkonna abivallavanem Aare Ets, 6066382, aare.ets@kuusalu.ee