Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 6. istung toimub kolmapäeval, 17. jaanuaril 2018 kell 16.00 Kuusalu Rahvamajas, Keskväljak 10

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu esimehe valimine
2. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
3. Volikogu haridus-ja noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
4. Volikogu keskonna-ja ehituskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
5. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Kuusalu Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
7. Vallavanema töötasu määramine
8. Kohaliku omavalitsusüksuse esindaate nimetamine
9. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuse üleriigilises liidus
10. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
11. Info

 

Urmo Ristisaar
volikogu aseesimees

 

Eelnõud: http://kuusalu.ee/documents/7610268/10605892/17_01_2018a_volikogu.zip