Uudised ja teated

« Tagasi

Valmis Kuusalu valla elanike rahulolu-uuring

Ajavahemikul 09. oktoobrist – 15. oktoobrini 2017 viis Kuusalu Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames läbi uuringu Kuusalu valla elanike rahulolu kohta. Arvamust oli võimalik avaldada ka elektrooniliselt Kuusalu valla kodulehel. 
 
Kuusalu  Vallavalitsus on analoogseid rahulolu-uuringuid läbi viinud 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011 ja 2013 aastal eesmärgiga tugevdada dialoogi valla elanikega ja pakkuda inimestele suuremat võimalust kaasa rääkida valla elu korraldamises. 
 
Uuringus antakse hinnang vallas ja vallavalitsuse poolt osutatavate teenustega rahulolu kohta, selgitatakse teenuste aktuaalsus, kõige probleemsemad valdkonnad ja aktiivsemad teabe levitamise vormid. .
 
Käesoleva rahulolu-uuringu aruande koostamisel on kasutatud Kuusalu valla rahulolu-uuringuga 2017. aastal kogutud andmeid. 
 

Rahulolu-uuring on avaldatud valla veebilehel: Kuusalu valla rahulolu-uuring 2017 (Adobe PDF, 862 kB)