Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.03.2018. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.