Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 muutmine

TEADAANNE

Kuusalu Vallavalikogu algatas 28.03.2018.a. otsusega nr 33 Kuusalu valla teede arengukava 2015-2024 muutmise. Vastavalt arengukavade algatamise, koostamise, muutmise ja avalikustamise korrale tuleb vallavalitsusel läbi viia avalik arutelu. Enne avaliku arutelu korraldamiseks palub vallavalitsus esitada 18. aprilliks 2018 Kuusalu Vallavalitsusele (vallavalitsus@kuusalu.ee) ettepanekud järgmistes valdkondades:

1.       Uute teede ehitamine

2.       Teed, mis vajavad mustkatte alla viimist

3.       Kruusakattega teed, mis vajavad põhjalikumat rekonstrueerimist

4.       Uute sildade ja truupide ehitamine

5.       Olemasolevad sillad ja truubid, mis vajavad põhjalikum rekonstrueerimist

6.       Uute tänavavalgustuste ehitamine

7.       Olemasolevate tänavavalgustuste laiendamine ja rekonstrueerimine

8.       Liiklusmärgistus ja suunaviidad.

Ettepanekud palume motiveerida ja lisada vajalikkuse põhjendus. Motivatsioonid ja põhjendused on oluliseks abiks teede arengukava koostamiseks.

Info 53025456