Uudised ja teated

« Tagasi

Kandideerimine Lahemaa noore looduskaitsja suvisele kursusele

Keskkonnaamet korraldab Lahemaa rahvuspargis noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger 2018. Kursus toimub 3.-5.juuli 2018 Ojaäärse loodusmajas. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele looduskaitse põhimõtteid, positiivseid ja probleemseid külgi ning keskkonnakaitsjate igapäevaseid tegevusi Lahemaa rahvuspargi näitel.

 

Kolmepäevase kursuse raames viiakse läbi looduskaitset ja kultuuripärandit tutvustavaid ning jätkusuutlikke eluviise kujundavaid tegevusi: õpitakse tundma looduse mitmekesisust, erinevate liikide uurimismeetodeid, võetakse ette looduskaitselisi töid, tutvutakse kohaliku kultuuripärandiga ja tehakse retki looduses. Noore looduskaitsja kursused toimuvad samaaegselt lisaks Lahemaale ka Vilsandi rahvuspargis ning 26.-28. juunil Karula, Matsalu, Soomaa rahvuspargis.

 

Tekstiväli: Kursusele kandideerimiseks palume esitada kuni 1 A4 pikkune motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas palume kirjutada:
•	Kandideerija nimi, kool, klass, telefoninumber ja e-mail;
•	milline on Sinu side looduse ja/või kultuuripärandiga;
•	kas ja milline kokkupuude on Sul Lahemaa rahvuspargiga; kui seda ei ole, siis kirjuta mida ja miks sooviksid rohkem teada saada;
•	kas ja millistel loodusteemalistel konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel, viktoriinidel oled osalenud viimase 2 aasta jooksul ja mida see on Sulle andnud;
•	kui Sa oled osalenud varasemalt kursus(t)el ja/või jätkuseminari(de)l, siis kirjuta ka, mida uut oled õppinud ning kas oled neid teadmisi/oskusi saanud kasutada. 
Too mõni näide.

Ootame kursusele 6.-12. klassi õpilasi, kes elavad rahvuspargi territooriumil või selle lähedal, on tõelised loodushuvilised, osalenud loodusteaduste viktoriinidel ja/või aineolümpiaadidel.
Kursusel saab osaleda kuni 20 noort.

 

Motivatsioonikirjad palume saata hiljemalt 26. maiks 2018 Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistile Kerli Kõuele aadressil kerli.koue@keskkonnaamet.ee või saata/tuua Keskkonnaametisse (J. Kunderi 18, Rakvere 44307 Lääne-Viru maakond ).

Keskkonnaamet valib motivatsioonikirjade põhjal kursusel osalejad ja teavitab sellest
e-kirja teel kõiki kandideerijaid hiljemalt 1. juuniks 2018.

 

Kursuse maksumus on 40 eurot, millest kaetakse kursuslase toitlustus. Ojaäärsele (Võsupere küla) kohale jõudmine on osalejate enda organiseerida.

Europarci Föderatsioon ühendab kaitsealasid 36 Euroopa riigis ja üleeuroopalist noore looduskaitsja Junior Rangeri kursust korraldatakse alates 2002. aastast. Soomaa rahvuspargis toimub kursus neljandat, Karula rahvuspargis viiendat, Matsalu rahvuspargis kuuendat, Vilsandi rahvuspargis seitsmendat ja Lahemaal juba viieteistkümnendat korda.

 

Kursuse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo:      

Kerli Kõue

e-mail: kerli.koue@keskkonnaamet.ee

telefon: 56890442