Uudised ja teated

« Tagasi

KUUSALU VALLA PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE

19. märtsil avanes kohalikele omavalitsustele meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse:

 

1. Liikuvusega seotud toimingute tegemise (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamist, eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

 

2. Hügieenitoimingute tegemise (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamist;

 

3. Köögitoimingute tegemise (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamist.

 

Projektist toetuse taotlemiseks tuleb Kuusalu valla puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu vallavalitsuse sotsiaalosakonnale hiljemalt 30. maiks.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on leitav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta saab anu.kirsman@kuusalu.ee või telefonil 57570906 ja aigi.reinomagi.ee, 53307301.