Uudised ja teated

« Tagasi

Kaitseliidu õppus Salmistu, Pedassaare ja Rohusi piirkonnas

Ajavahemikul 10.08.2018–12.08.2018 viib Kaitseliidu Tallinna malev koostöös Harju malevaga
läbi õppuse Salmistu, Pedassaare ja Rohusi saare piirkonnas. 10.08.2018 kell 19 alustatakse
koondumist Salmistu alale. Õppusest võtab osa kuni 200 kaitseliitlast. Kaitseliitlased osalevad
õppusel välivormis ja eraldusmärkidega.
Õppus hõlmab patrullimist üksuste paiknemisaladel ning maabumis-ja dessandiharjutuste
läbiviimist Pedassaare ja Rohusi saartel. Üksused kasutavad mandri ja saarte vahel liikumiseks
erinevaid kaatreid. Kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei kujuta ohtu kohalikele elanikele ega
keskkonnale.
Kaitseliidu õppus ei takista kohalike elanike ja autoliikluse vaba liikumist. Kogu õppuse vältel ei
sisene kaitseliitlased eravaldustesse, vaid tegutsevad riigi- või omavalitsuse omandis olevatel
maa-aladel või eelnevalt kooskõlastatud maa-aladel ja objektidel. Kohalikke elanikke teavitatakse
läbi meedia ning otseteavituse.
Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele ja arupärimistele. Õppuse kontaktisik on
Meelis Lauri (meelis.lauri@kaitseliit.ee; 566 97 299).