Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu vallas muutub maamaks

Volikogu kehtestas 2019. aastaks Kuusalu valla haldusterritooriumil maamaksumäärad.

Kehtima hakkab ühtne maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud hinnatsoonis H0352009.

Erandid:
Hinnatsoonis H0352009 (Kolga alevikus, Uuri, Mustametsa, Vahastu, Kahala, Hirvli, Sigula, Ilmastalu, Kursi, Aru, Rehatse ja Kosu külas) on ühtne maamaksumäär 2% maa maksustamishinnast aastas,
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,2% maa maksustamishinnast aastas.

Väljavõte seletuskirjast:
Maamaks laekub tervikuna vallaeelarvesse. Eelnõus toodud maksumäärad on pea kogu valla ulatuses ühtse maamaksumäära osas maksimum 2,5% maa maksustamishinnast, välja arvatud hinnatsoonis H0352009 ning haritava maa maksumäär üle valla 1,2%. Senised maksumäärad olid erinevates hinnatsoonides erinevad (elamumaa maksumäär oli kõikjal 2,5% ning ülejäänud osas oli maksumäär vastavalt asukohale 1,2%, 2,0%, 2,3%, 2,5% ning haritava maa osas 1%, 1,1%, 1,4%, 2%).
2017. aastal laekus maamaksu 357 501 eurot eelarvelisest 360 000 eurost. 2018. aastal muutis vald maamaksu selles osas, et kui varasematel aastatel (2009-2017) toimus maa maksustamishinna arvutamine lähtudes mitmest hinnatsoonist, muutsime 2018. aastal  arvutamise kõige suurema hinnatsooni põhiseks vastavalt maa maksustamishinna arvutamise üldnormile. See vähendas maamaksu summat.
31.08.2018 seisuga on maamaksu laekunud 231 465 eurot, mis on 66% eelarves ette nähtud 360 000 eurost. Tegelik laekumise prognoos oli aasta alguses 348 921 eurot.
2019. aasta maamaksu prognoos on Microstation infosüsteemi põhjal 450 000 eurot.
Hinna- ja viljakustsoonide kohta saab informatsiooni maa-ameti kodulehelt.

Vaata määruse eelnõud täpsemalt valla dokumendiregistrist

Otsuse hääletustulemus: 10 poolt, 8 vastu.