Uudised ja teated

Kuusalu valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Eskiislahendusega (so esialgne tööversioon) saab tutvuda alates 19.10-20.11.2017 Kuusalu valla kodulehel ning vallavalitsuse ruumides Kuusalu alevik, Kuusalu tee 35A ning Kuusalu vallavalitsuse...

Kuusalu aleviku bussipeatusest

Kuusalu Vallavalitsus kutsus aasta alguses kodanikke esitama ettepanekuid, et leida Kuusalu aleviku bussipeatusele parim asukoht. 13. septembril toimus bussiootepaviljoni esialgse eskiisi...

Erivajadusega laste vanemate tugigrupp alustab uut hooaega

Erivajadusega laste vanemate tugigrupp alustab uut hooaega 12.oktoober 18.15 Kuusalu Rahvamaja 2.korrusel. Nõustama tuleb Põhja piirkonna puudega laste tugiteenuste arendamise ja...

Muudatus alates 30.10.2017 Harju maakonna liinidel 151, 151A ja 155E

Vastu tulles sõitjate soovidele muudab Harjumaa Ühistranspordikeskus alates 30.oktoobrist Harju maakonna idasuuna avalike liinide 151, 151A ja 155E sõiduplaane. Liini 155E peatusest...

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu

Kolmapäeval, 1. novembril kell 14-17 ootavad kõik Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval kinnisvaratehingutele, aga oodatud on ka huvilised, kel...

Algas Kuusalu valla rahulolu-uuring

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Kuusalu valla elanike seas rahulolu-uuringu . Uuringus saab osaleda valimiste jaoskondade ruumides Kiiu, Kolga ja Kuusalu alevikes ning Kolgakülas jaoskondade...

Spordi treeningurühmade ja andekate noorsportlaste toetamine vallaeelarvest

Spordi treeningurühmadele ja andekatele noorsportlastele Kuusalu valla eelarvest toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus 15. oktoobriks vallavalitsusele, e-posti aadressil ...

Ohtlike jäätmete kogumisring 28. oktoobril 2017 Kuusalu valla Loksa piirkonnas

28. oktoobril 2017 saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Vastu võetakse patareid, akud, õlijäätmed, õlifiltrid, õlikaltsud, orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke...

PÕLLU- JA KODUMAJANDUSLIKU HARIDUSE OMANDAMINE

Põllu- ja kodumajanduslikku haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik omandada   arvukates põllu- ja kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides. Eesti...

Konkurss sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks

Kuusalu Vallavalitsus, võttes aluseks sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 38, mille kohaselt on sotsiaaltransporditeenus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, Kuusalu...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 52. istung toimub kolmapäeval, 04. oktoobril 2017 kell 18.00 Kuusalu Söögitoas, Kuusalu tee 39   PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Kuusalu valla 2017. aasta III...

Algab Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring

20. septembrist kuni 1. novembrini viib AS Kantar Emor Maanteeameti tellimusel läbi küsitlusuuringu Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside eelistuste kohta. ...

Kaitseväe väljaharjutus 04.– 08.12.2017

Ajavahemikus 04.– 08.12.2017 viiakse läbi Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni väliharjutus Kuusalu vallas Soodla jõe kallastel Kosu külast Valgejõe külani. Põhjas ulatub väliharjutuse ala...

Kinnitati kandidaatide registreerimisnumbrid

Valla Valimiskomisjoni koosolekul anti Kuusalu vallavolikogu kandidaatidele oktoobrikuus toimuvateks valimisteks registreerimisnumbrid. Numbrite andmise järjekord selgitati liisu heitmisega....

Kuusalu Hariduse Tugikeskuse asutamine

Vastavalt Kuusalu Vallavolikogu 30. augusti 2017 otsusele nr 44 asutati munitsipaalasutus Kuusalu Hariduse Tugikeskus Kuusalu Vallavalitsuse hallatava asutusena alates 1. septembrist 2017.

Koolitused ja kontaktreis ettevõtjatele 2017 sügishooajal

HEAK korraldab Harjumaa ettevõtjatele sügishooajal messikoolituse, kontaktreisi Soome ning alustab Harjumaa tootmisettevõtete arenguprogramm.  Kokkuvõttev info koolituste kohta...

Koolibusside väljumisajad

Koolibusside väljumisajad 1. septembril 2017 Loksa gümnaasiumi väljuvad koolibussid tavaaegadel ja sõidavad tagasi kell 11:00. Kuusalu keskkooli, Kolga kooli ja Vihasoo kooli v...

Kotkasse rajatakse "pargi ja reisi" parkla

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Kotka "pargi ja reisi" parkla rajamise projekti. Kavas on rajada 25-kohaline parkla ning parklat ning kolme bussipeatust ühendav kõnniteede võrgustik...

Kuusalu Vallavolikogu valimised

Sõitmes, Kuusalu Vallavolikogu 28. juuni 2017 istungil, otsustati Kuusalu Vallavolikogu valimisteks moodustada üks valimisringkond kuhu kuulub kogu Kuusalu valla haldusterritoorium ja määrati...

Kuusalu Kunstide Kooli uus koduleht

Veebiaadressil kunstidekool.kuusalu.ee on avatud Kuusalu Kunstide Kooli uus koduleht.