Uudised ja teated

2018 aasta juulikuise valverühma moodustamise alused Kuusalu vallas

  Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni Lasteaias 2.-13. juuli 2018 ja Kuusalu Lasteaias Jussike 16.-31. juuli 2018.   ...

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine".   Planeeringu eesmärk...

Kuusalu valla laululaps 2018

7. aprillil kell 15 Kuusalu rahvamajas „KUUSALU VALLA LAULULAPS 2018 KONKURSS". Võistluse juhend ja ankeet on leitav Kuusalu valla kodulehel Kuusalu_valla_laululaps_2018.zip . ...

Täname Anu Viirandit

Täname Anu Viirandit, kes kudus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale mõeldes 100 paari sokke Kuusalu valla abivajajatele!

Avatud on lapsehoiu taotlusvoor

Alates tänasest kuni 25. aprillini on avatud taotlusvoor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele". Mida toetatakse? Toetust antakse...

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks

Hoidu ülekütmisest Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.03.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Rehatse maastikukaitseala suusarajad

Kuusalu aleviku lähistel Rehatse maasitkukaitsealal on avatud suusarajad. Suusarajad on tehtud Rehatse terviseradadele. ( Terviseradade skeem ). Kõikide radade algus on infostendi juures,...

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ja jää ehitiste katustelt õigeaegselt eemaldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb lumeperioodil jälgida katusele kogunenud lund ja jääd ning see õigeaegselt eemaldada. Katusele...

Kuusalu valla avatud juhtimise kokkuleppe sõlmimine

17. jaanuaril sõlmisid valimisliitudest Ühine Kodu, Üks Kuusalu Vald ja Arenev Kuusalu vald valitud viisteist Kuusalu vallavolikogu liiget avatud juhtimise kokkuleppe.   Erinevalt...

Valmis Kuusalu valla elanike rahulolu-uuring

Ajavahemikul 09. oktoobrist – 15. oktoobrini 2017 viis Kuusalu Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames läbi uuringu Kuusalu valla elanike rahulolu kohta. Arvamust oli...

Maavalitsuste ülesannete jaotus

Maavalitsuste reformi ettevalmistamisel on valdkondade kaupa kaardistatud maavalitsuste baaseelarve tegevuskulude jaotus ning lähtutud põhimõttest, et kui maavalitsustelt antakse riigiasutusele...

KUUSALU VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK

Eskiislahendusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel ning vallavalitsuse ruumides Kuusalu alevik, Kuusalu tee 35A ning Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Loksa linn, Papli tn 2, II...

Kuusalu valla kroonika 2016

Valminud on  Kuusalu vallavalitsuse poolt tellitud kroonikafilm "Kuusalu valla kroonika 2016". Autor  Jüri Tallinn Kroonikafilmi saab vaada ka internetis, keskkonnas  Vimeo ....

Kuusalu valla 2016/2019.a.talvise lumetõrje piirkonnad, teostajad ja kontaktandmed

  Sääse talu OÜ (Heli Jürisson, 552 7688) - Kosu, Aru, Kursi, Rehatse ja Ilmastalu ning Kolga aleviku kõnniteed, tänavad, teed ja platsid, Uuri, Muuksi, Pudisoo,...

Kuusalu kroonikafilm 2015

Valminud on Kuusalu valla 2015. aasta kroonikafilm, mis koosneb 8 osast. Tootja: Mardivideo OÜ. Vaata filmi Youtube-st:  1. Kuusalu Rattaralli 2. Kuusalu Rattamaraton ...

Kuusalu valla kroonika

Valminud on  Kuusalu vallavalitsuse poolt tellitud kroonikafilm "Kuusalu valla kroonika 2016". Autor  Jüri Tallinn Kroonikafilmi saab vaada ka internetis, keskkonnas  Vimeo ....

Kuusalu valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava

Kuusalu valla ühisveev ärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 kinnitamine sama koos lisadega  (PDF, 25 MB)   Kava...

Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas oma istungil 27. jaanuaril 2016 Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade aastateks 2015-2025 koos lisatud kaugkütte...