SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK

MAI 2018

KUUPÄEV

ALGUS

LÕPP

TEGEVUS

ASUTUSE
NIMETUS

KASUTATAVAD
VAHENDID

ÕHU- OHUALA KÕRGUS (m)

KASUTA-TAV
VÄLJA-ÕPPE-
EHITIS

TEGEVUSE
KIRJELDUS

LÄBIVIIJA, KONTAKT TELEFON

 

03.05.2018

 09.00

 18.00

Taktikaline harjutamine

Staabi- ja sidepataljon

Imitatsiooni-vahendid  

0

Soodla

harjutusväli

Taktikaline harjutamine

ltn A. Velleramm

5305 7413

 

 

Täiendav informatsioon:

internet: harjutusvali.mil.ee

e-post: kv.tvj.kvkp@mil.ee

tel: 5326 4560