Jõulutoetus

Kõik Kuusalu valla eelkooliealised lapsed ning teeninduspiirkonna üldhariduskoolide õpilased (19 –aastased k.a.) saavad jõulutoetusena kommipaki. Pakid toimetatakse kätte lasteasutuste kaudu. Kodustele lastele korraldab pakkide kättesaamise valla haridusteenistus.

Eakatele alates 80-ndast eluaastast makstakse rahalist jõulutoetust 20 eurot, mis kantakse saaja arvelduskontole või toimetatakse kätte sularahas. Toetuse kättesaamise eest vastutab hoolekandeteenistus.

Eestkostel või lepingu alusel perekonnas hooldamisel olevatele lastele makstakse rahaline jõulutoetus 35 eurot, mis kantakse eestkostja või hooldaja arvelduskontole või toimetatakse kätte sularahas. Toetuse kättesaamise eest vastutab haridusteenistus.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.