Kahala järve tervendamine

(Uus) Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamise aruanne PDF. Töid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Põhjasetete uuring PDF

Limnoloogiline uuring PDF

Insenertehniline tegevuskava PDF