Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas oma istungil 27. jaanuaril 2016 Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade aastateks 2015-2025 koos lisatud kaugkütte soojavõrgu skeemidega.