Kehtivad üldplaneeringud

Kuusalu valla üldplaneering
 

(Kuusalu vallavolikogu 19.12.2001 otsus nr 68 "Kuusalu valla üldplaneeringu
kehtestamine")

Üldplaneeringu seletuskiri (Adobe PDF, 1.05 MB)
Lisa 1 "Kuusalu valla looduskaitsealused objektid" 
Lisa 2 "Valla muinsuskaitsealused objektid"
Lisa 3 "Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Lisa 4 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 5 "Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 6 "Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisad 7-9 "Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri; Kuusalu valla erateede nimekiri; Kuusalu valla metsateede nimekiri"
Lisa 10 "Maavarade prognoos" (GIF, 206 KB)

Digitaal-kaardimaterjalid valla üldplaneeringu kohta

Kuusalu üldplaneering (osa 1, ZIP tüüpi fail ~ 20MB) Kaart 1 (PNG) sama PDF
Kuusalu üldplaneering (osa 2, ZIP tüüpi fail ~ 4,7MB) Kaart 2 (PNG) sama PDF
Kuusalu alevik (PNG) sama PDF
Kanalisatsiooni rekonstruktsioon (ZIP tüüpi fail ~ 20MB)

Loksa valla üldplaneering


Loksa valla üldplaneering (RAR tüüpi fail, 69 MB). Sama ZIP-failina (89 MB). Seletuskiri PDF-failina
Kehtestatud Loksa Vallavolikogu poolt 27.01.2000 a. Uus. Üldplaneeringu kaart PDF ja PNG formaadis

NB! Siintoodud andmed on vaadeldavad Auto-CAD, Digi-CAD, MapInfo või muu vastava digitaal-kaardimaterjali tarkvara abil. Üldplaneeringu kaardimaterjali vaatlemiseks on andmefailidega kaasas MapInfo ProViewer tarkvara, mis tuleb eelnevalt arvutisse installeerida.