Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13 – 15 ja väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384

PUHKUSED 2017

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Janne Heredia Gonzalez Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste ning hulkuvate loomadega. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a janne.heredia@kuusalu.ee 606 6391
512 9205