Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Keskkond        
Janne Heredia Gonzalez Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. Kuusalu tee 35a janne.heredia@kuusalu.ee 606 6391
512 9205