Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10–12
Kolmapäev: 15–18
 

Puhkused 2018

Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Keskkond          
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391