Koduteenus

Kuusalu vallavolikogu kehtestas 1. jaanuarist 2003 koduteenuste osutamise tingimused ja korra Kuusalu vallas ning kinnitas ka koduteenuste loetelu.

Koduteenuseid osutatakse Kuusalu valla vanuritele, puuetega isikutele ja erivajadustega laste peredele või ka teistele isikutele, kes vajavad ajutiselt kõrvalabi. Koduteenuse osutamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele vormikohase avalduse, mille järel temaga sõlmitakse leping, kus on kirjas, kes ja kui sageli teda külastab ning millist konkreetset abi ta saab.

Põhiteenused on eluliselt vajalikud igapäevatoimingud ja neid osutatakse seadusjärgsete ülalpidajateta abivajajatele tasuta (perekonnaseaduse mõistes on seaduslikud ülalpidajad lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad). Põhiteenuseid osutavad valla hooldustöötajad ja neile maksab vald oma eelarvest.

Tugiteenused on lisatoimingud (näiteks kodune suurpuhastus, transporditeenus, asjaajamise korraldamine), mida abivajaja võib tellida, ning nende eest tuleb eraldi maksta. Kõigi ostetavate või tellitavate kaupade eest peab tasuma tellija (näiteks ravimid tuuakse apteegist tasuta, kuid raha nende väljaostmiseks annab inimene ise).

Koduhooldustöötajad  Kuusalu vallas


koduhooldustöötaja Ulvi Rääk
koduhooldustöötaja Rutt Hirvo
koduhooldustöötaja Helve Tikva
koduhooldustöötaja Anna-Liisa Gebruk