KUUSALU VALLAVOLIKOGU KOMISJONID


1. revisjonikomisjon, mis tegutseb vastavalt KOKS-i § 48;

2. arengukomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla strateegilise planeerimise, sh üldplaneeringu koostamise, valla ja valdkondlike arengukavade koostamise/muutmise, eelarve strateegia ja valla turunduskava koostamisel;

3. eelarvekomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale rahaliste kohustuse võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, ettevõtluses ning turismis;

4. ehituskomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla detailplaneeringute menetlemisel ja ehitusküsimuste lahendamisel;

5. haridus- ja noorsootöökomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla haridus- ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, huvihariduse küsimustes jne;

6. keskkonnakomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla maa- ja omandireformi, keskkonnakaitse, heakorra, elamu- ja kommunaalmajanduse, valla teede korrashoiu küsimustes jne;

7. kogukonnakomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla külaelu ja korrakaitse küsimustes ning koostöö küla- ja asumiseltsidega; 

8. sotsiaalkomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla sotsiaalteenuste- ja teenuste osutamisel ja planeerimisel, tervishoiu korraldamise küsimuses jne;

9. kultuuri- ja spordikomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud mittetulundusorganisatsioonide küsimustes jne.

Alus: Kuusalu Vallavolikogu 13.11.2013 otsus nr 60.

Kuusalu Vallavolikogu 20.11.2013 otsus nr 61 "Vallavolikogu komisjonide esimeeste valimine"
Kuusalu Vallavolikogu 20.11.2013 otsus nr 62 "Vallavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine"