Kriisitoetus

Kriisitoetust makstakse Kuusalu valla isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise, surma vms tagajärjel.

Toetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema eest seisva kolmanda isiku vormikohane avaldus, millele võimalusel lisatakse vastava ametkonna (politsei, päästeamet, tuletõrje, tervishoiuasutus vm) tõend kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks.

Toetuse määrab vallavalitsus, käsitledes iga juhtumit eraldi. Vajadusel võib vallavalitsus suunata materjalid otsustamiseks vallavolikogu sotsiaalkomisjonile või volikogule.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage Kriisitoetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest. 

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.