Kuusalu Lasteaed Jussike
 

alustas tegevust: 06. märtsil 1968 (koolitusluba alates 26. veebruarist 2002)
 
aadress: Nõmme tänav 11, 74601 Kuusalu alevik
telefon: 607 2306
e-post:  lasteaed.jussike@kuusalu.ee
koduleht: www.lasteaedjussike.ee
direktor: Astrid Meister
Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00 - 19.00.  Juulikuus on lasteaed suvepuhkuseks suletud.

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2013-2016

Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimäärus

Hoolekogu koosseis 2015/2016 õppeaastal

Kuusalu Lasteaia Jussike põhimäärus