Lapsehoiuteenuse toetus

Lapsehoiutoetusega kompenseeritakse lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetavaid teenuseid, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse kutsetunnistuse ja tegevusloaga lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus lapsehoiutoetust taotleda tekib pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemist ning lõpeb lapse minekul lasteaeda või kooli.

Lapsehoiutoetust makstakse kuni 128 eurot kalendrikuu eest.

Kuusalu valla elanikel on võimalik kasutada ka väljaspool Kuusalu valda asuvaid lapsehoiuteenuse osutajaid. Lapsehoiuteenuse osutaja leidmiseks saab kasutada otsingut majandustegevuse registrist. Otsingus tuleb valida tegevusalaks Sotsiaalhoolduse valdkonnast Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenuse osutaja otsing majandustgevuse registrist

Vaata lisaks:

Lapsehoiuteenuse toetuse avaldus (PDF)

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas