Lasteaiakoha taotlemine

Elektrooniline lasteaia järjekord: soft.sepeks.ee/kuusalu

Lasteaiakoha taotlemise avaldus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohasel blanketil. Avaldus esitatakse lasteaeda (e-postiga, maapostiga või kohapeal) või täidetakse vallavalitsuse registripidaja juures.

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal 1. märtsist kuni 31. maini. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

Lasteaedade järjekorra kasutusjuhend

Lasteaiakoha taotlemise avaldus DOC ja PDF