Lasterikaste perede toetus

Lasterikaste perede toetust makstakse kõigile vähemalt kolmelapseliste perede lastele nende 18-aastaseks (kaasaarvatud) saamiseni üks kord aastas. Toetus makstakse välja lapse seadusliku esindaja avalduse alusel tema poolt näidatud arvelduskontole. Toetus makstakse tingimusel, et taotleja ja lapsed omavad rahvastikuregistri järgi ühist sissekirjutust Kuusalu vallas.

Toetuse suurus on 35 eurot aastas igale lapsele.

Vaata lisaks:

Lasterikaste perede toetuse avaldus (Word DOC, 22 KB)  PDF

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.