Lasterikaste perede toetus

Lasterikaste perede toetust makstakse kõigile vähemalt kolmelapseliste perede lastele nende 18-aastaseks (kaasaarvatud) saamiseni üks kord aastas. Toetus makstakse välja lapse seadusliku esindaja avalduse alusel tema poolt näidatud arvelduskontole. Toetus makstakse tingimusel, et taotleja ja lapsed omavad rahvastikuregistri järgi ühist sissekirjutust Kuusalu vallas.

Toetuse suurus on 50 eurot aastas igale lapsele.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage lasterikaste perede toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Vaata lisaks:

Lasterikaste perede toetuse avaldus (Word DOC, 22 KB)  PDF

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.