Lauluvõistluse juhend

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2017
lauluvõistluse juhend

 „Kuusalu Valla Laululaps 2017" toimub Kuusalu rahvamajas. Konkursil osalemiseks tuleb igal noorel selgeks õppida üks lugu ning see kaunil selgel häälel heatahtlikule publikule ja žüriile ette laulda.

Võistlus toimub 9.aprillil kell 15.00 konkurss-kontserdina.
Osaleda võivad kõik Kuusalu valla sissekirjutust omavad lapsed.

Kuusalu valla laululaps 2017 heliproovid toimuvad samal päeval enne konkurssi. Ajakava lepitakse kokku peale registreerimist.

Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad Kuusalu vallast „Kuusalu valla laululaps 2017" 2 parimat igast vanuserühmadest.

Maakondlik laste lauluvõistlus HARJUMAA LAULULAPS 2017 leiab aset  reedel 21. aprillil ja laupäeval 22. aprillil 2017  Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Vanuserühmad: 3-4-aastased
  5-6-aastased
  7-9-aastased
  10-12-aastased
  13-15-aastased
  16-18-aastased (19, kui õpib veel koolis)

        
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 21. aprill 2017.a

Kuusalu valla esindamiseks on mandaat „Harjumaa laululaps 2017" võistlusele 2 lauljat igast vanuserühmast.

Kui mõnes vanuserühmas osalejat ei ole, siis teise vanuserühma lauljaga asendada ei ole lubatud.

Repertuaar:
Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

Saade:

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade. Lubatud on ka taustalauljad. Kõik eritingimused tuleb korraldajatele kindlasti teatada 4. aprilliks k.a.

Hindamine:
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.

Hindamisele lähevad:

  • musikaalsus ( intonatsioon)
  • selge diktsioon
  • elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine)
  • individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus)
  • terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).

Igas vanuserühmas autasustatakse kolme parimat osalejat. Hinnatakse 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti).

Žürii kutsub kokku „Kuusalu Valla Laululaps 2017"korraldustoimkond.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

REGISTREERIMINE TOIMUB TEISIPÄEVA, 4. APRILLINI (k.a) 2017

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult e-posti teel (täita juuresolev ankeet).

Registreerimiseks tuleb saata täidetud ankeet aadressile: kuusalu.rahvamaja@tormis.ee

Lisainformatsioon:
Ulvi Rand
tel. 53338379
kuusalu.rahvamaja@tormis.ee