Loksa teeninduspunkt

Kuusalu Vallavalitsuse kontaktandmed


Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunkt asub Loksa linnas.

Aadress: Papli 2, LOKSA linn 74806.

Kodanikke võtab vastu teeninduspunkti referent Esta Nurmsalu.

Teeninduspunktis:
• vormistatakse sünni- ja surmakandeid;
• toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine;
• võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ja skaneeritakse dokumendihaldusprogrammis Amphora ning originaalid edastatakse Kuusalu Vallavalitsusse;
• osutatakse koopiate tegemise teenust Kuusalu Vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
• referent nõustab kodanikke oma pädevuse piires ning edastab kodanike küsimused vallaametnikele või teiste riigi- ja kohalike omavalitsusasutustele;
• asuvad järgmiste asutuste arhivaalid, mille alusel antakse välja arhiivitõendeid:

o Loksa Vallavalitsus 1992-2005 (kaadrialalsed ja alalise säilitustähtajaga dokumendid)
o Leesi Küla RSN TKT 1951-1952 (kaadrialased dokumendid)
o Kõnnu Küla RSN TKT 1954-1960 (kaadrialased dokumendid)
o Loksa Küla RSN TKT 1951-1981 ja 1989-1991 (kaadrialased dokumendid)
o AS Winisto 1992-1999 (kaadrialased dokumendid)

Telefon: Esta Nurmsalu - 603 1011
E-post: esta.nurmsalu@kuusalu.ee

Lahtiolekuajad:
Esmaspäev: 08-16
Teisipäev: 08-16
Kolmapäev: 08-18
Neljapäev: 08-16
Reede: 08-14

Alates 01.06.2018. Keskkonnaameti Metsaosakonna metsahoiu spetsialist Külli Rahu vastuvõtte Loksa teeninduspunktis ei toimu. (Juhtkonna otsus). Metsateatiste esitamisega seotud küsimustes annab nõu telefoni teel 5069841 või omavahelise kokkuleppe korras.
Nõustamisteenust pakuvad metsaomanikele Erametsakeskuse konsulendid, kontaktid leiab http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri/