Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLAVALITSUSE LOKSA TEENINDUSPUNKT ON NELJAPÄEVAL,

 10. AUGUSTIL SULETUD

INFO TELEFONIL 5132147

 

 

Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunkt asub Loksa linnas.
Aadress: Papli 2, LOKSA linn 74806.

Kodanikke võtab vastu teeninduspunkti referent Esta Nurmsalu.

Teeninduspunktis:
• vormistatakse sünni- ja surmakandeid;
• toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine;
• võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ja skaneeritakse dokumendihaldusprogrammis Amphora ning originaalid edastatakse Kuusalu Vallavalitsusse;
• osutatakse koopiate tegemise teenust Kuusalu Vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
• referent nõustab kodanikke oma pädevuse piires ning edastab kodanike küsimused vallaametnikele või teiste riigi- ja kohalike omavalitsusasutustele;
• asuvad järgmiste asutuste arhivaalid, mille alusel antakse välja arhiivitõendeid:

o Loksa Vallavalitsus 1992-2005 (kaadrialalsed ja alalise säilitustähtajaga dokumendid)
o Leesi Küla RSN TKT 1951-1952 (kaadrialased dokumendid)
o Kõnnu Küla RSN TKT 1954-1960 (kaadrialased dokumendid)
o Loksa Küla RSN TKT 1951-1981 ja 1989-1991 (kaadrialased dokumendid)
o AS Winisto 1992-1999 (kaadrialased dokumendid)

Telefon: Esta Nurmsalu - 603 1011
E-post: esta.nurmsalu@kuusalu.ee

Lahtiolekuajad:
Esmaspäev: 08.00-16.00
Teisipäev: 08.00-16.00
Kolmapäev: 08.00-18.00
Neljapäev: 08.00-16.00
Reede: 08.00-14.00

Kolmapäeval kella 10.00. – 14.00 on kodanike vastuvõtt erametsakonsultat Külli Rahu.