Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10 – 12
Kolmapäev: 15 – 18
 

PUHKUSED 2017

Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
Maakorraldusteenistus        
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. Kuusalu tee 35a peeter.raudsepp@kuusalu.ee 606 6387
56261111
Enno Tammemäe Vanemmaakorraldajategeleb endise Loksa valla osas maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimisega ja kinnistute maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne) ning maaüksuste ja ehitiste aadressandmete menetlusega. On ehitisregistri pidaja (ehitusload, kasutusload, teatised jne). Kuusalu tee 35a enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. Kuusalu tee 35a sirje.muru@kuusalu.ee 606 6386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. Kuusalu tee 35a kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
5813 1209