Ametnikud

Vastuvõtuajad:

Esmaspäev: 10–12
Kolmapäev: 15–18
 

Puhkused 2018


Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Maakorraldusteenistus          
Peeter Raudsepp Peamaakorraldajakoordineerib teenistuse tööd ja maaga seotud tegevusi. Menetleb maakorraldusküsimusi vallas. II korrus kõrgharidus peeter.raudsepp@kuusalu.ee 6066387
56261111
Sirje Muru Vanemmaakorraldajategeleb maareformi (tagastamine, erastamine jne) läbiviimise korraldamise ja maakorralduslike töödega (jagamine, liitmine, piirimuudatused jne, põhiliselt endise Kuusalu valla osas) ning maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega. II korrus kutsekeskharidus sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209