Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Kuusalu valla elaniku surma korral tema matuse korraldajale avalduse alusel ja surmatõendi esitamisel.

Toetuse suurus on 350 eurot.

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Avage matusetoetuse e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 

Vaata lisaks:

Loe lisaks

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest.  

Matusetoetuse avaldus (DOC)