Osalustasu toetus

Osalustasu toetus on ette nähtud riskigruppi kuuluva pere lastele Kuusalu valla ja Loksa linna koolieelse lasteasutuse, huvihariduse, huvitegevuse ning õpilaskodu omaosaluse hüvitamiseks.

Avaldus osalustoetuse saamiseks tuleb esitada üldjuhul 15. septembriks vallavalitsusele.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage osalustasu toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Vaata lisaks:

Loe lisaks