Osalustasu toetus

Osalustasu toetus on ette nähtud riskigruppi kuuluva pere lastele Kuusalu valla lasteaia, huvikooli või õpilaskodu omaosaluse hüvitamiseks.

Avaldus osalustoetuse saamiseks tuleb esitada 15. septembriks õppeasutusele, kes edastab selle vallavalitsusele koos omapoolse seisukohaga. Huvikooli osalustasu hüvitamise avaldus esitatakse otse vallavalitsusele.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.