Planeeringute komisjon

Moodustatud Kuusalu Vallavalitsus 29. mai 2014 korralduse nr 373 alusel.

Kuusalu Vallavalitsuse planeeringutekomisjoni põhimäärus on kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 20.03.2006 määrusega nr 6
 

Komisjoni esimees: vallavalitsuse liige 

Planeeringute komisjoni liikmed:

  1. (arenguvaldkonna abivallavanem)
  2. Kadi Raudla, vallaarhitekt
  3. Peeter Raudsepp, peamaakorraldaja
  4. Ljubav Beglova, ehitusspetsialist
  5. Madis Praks, majandusspetsialist
  6. Mailis Virve, keskkonnaspetsialist
  7. , ehitusvaldkonna referent.

Koosolekute protokollid asuvad siin.