Planeeringute komisjon

Moodustatud Kuusalu Vallavalitsus 29. mai 2014 korralduse nr 373 alusel.

Kuusalu Vallavalitsuse planeeringutekomisjoni põhimäärus on kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 20.03.2006 määrusega nr 6
 

Komisjoni esimees: vallavalitsuse liige Andres Paomees.

Planeeringute komisjoni liikmed:

  1. (arenguvaldkonna abivallavanem)
  2. Kadi Raudla, vallaarhitekt
  3. Peeter Raudsepp, peamaakorraldaja
  4. Ljubav Beglova, ehitusspetsialist
  5. Madis Praks, majandusspetsialist
  6. Janne Heredia Gonzalez, keskkonnaspetsialist
  7. Lana Toomvap, ehitusvaldkonna referent.

Koosolekute protokollid asuvad siin.