Planeeringute teated

Kuusalu alevik Keskväljak 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.03.2017 korraldusega nr 159 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu detailplaneering.   Planeeringu positsioon 1 (aadressi...

Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.02.2017 korraldusega nr 111 on vastu võetud Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada Kadakakraavi...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 23.02.2012 korraldusega nr 118 algatatud Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 15....

Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 122 algatati Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 911 m ...

Andineeme küla Loo ühistu 21 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 123 algatati Andineeme küla Loo ühistu 21 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1245 m ...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 645 algatatud Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8. märtsil...

Põhja küla Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 31.03.2016 korraldusega nr 167 algatatud Põhja küla Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 22. veebruaril kell...

Kuusalu aleviku Laane tn 3b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 26.01.2017 korraldusega nr 66 on vastu võetud Kuusalu aleviku Laane tn 3b kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestusala laiendamine,...

Pedaspea küla Männi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 05.01.2017 korraldusega nr 1 on algatatud Pedaspea küla Männi kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 529 algatatud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. jaanuaril kell...

Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 13.10.2016 korraldusega nr 515 algatatud Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. jaanuaril kell...

Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 29.12.2016 korraldusega nr 674 on vastu võetud Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,67 ha suuruse kinnistu jagamine kuueks...

Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 55 kehtestati Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8a kinnistu (35201:004:0080) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2893 m2 suuruse kinnistu jagamine...

Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 54 kehtestati Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu (35201:001:0510) detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek maakasutuse sihtotstarbe...

Soorinna küla Kooljamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 53 kehtestati Soorinna küla Kooljamäe kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks...

Kiiu aleviku Jossi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 52 kehtestati Kiiu aleviku Jossi kinnistu detailplaneering. Planeeritav ala asub Kiiu aleviku põhjaosas, üldplaneeringu kohasel tiheasustusalal,...

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 660 on algatatud Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine 2...

Muuksi küla Keskvälja kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 659 on algatatud Muuksi küla Keskvälja kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsusega nr 39 algatatud Andineeme küla Karla kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 11. jaanuaril kell 17.30...