Planeeringute teated

Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 180 algatati Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 01.03.2018 korraldusega nr 108 algatatud Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 2....

Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 25.01.2018 korraldusega nr 26 algatatud Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. aprillil kell...

Andineeme küla Puhkekodu, Mereääre ja Puhkeranna kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 160 algatati Andineeme küla Puhkekodu, Mereääre ja Puhkeranna kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. ...

Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 159 algatati Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2 ha...

Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.03.2018 otsusega nr 28 kehtestati Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu ülesanne on 2528m 2   suurusele...

Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.03.2018 otsusega 29 „Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine" loeti ülevaadatuks Kuusalu valla üldplaneering ja Loksa valla üldplaneering ning eelnimetatud...

Põhja küla Kruusaaugu detailplaneeringu arutelu

Põhja küla Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus 1 kiri ettepanekute ja arvamustega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11. aprillil kell 17...

Andineeme küla Vahi ja Vahikalda kinnistute detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 14.12.2017  korraldusega nr 663  algatatud Andineeme küla Vahi ja Vahikalda kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik...

Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja Kiviaia tee 4 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 01.03.2018 korraldusega nr 108 algatati Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk...

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 19 kehtestati Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2 ha   suuruse kinnistu jagamine...

Andineeme küla Loo ühistu 21 detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 18 kehtestati Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1245 m 2 suurusele kinnistule...

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 22.02.2018 korraldusega nr 92 võeti vastu Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 978 m 2 suurusele...

Pärispea küla Lääne kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 03.04.2008 korraldusega nr 273 algatatud Pärispea küla Lääne kinnistu   detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. märtsil...

Uuri küla Raudsilla ja Taga-Raudsilla maaüksuste detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) maaüksuste detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)...

Leesi küla Leesiranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 03.04.2008 korraldusega nr 272 algatatud Leesi küla Leesiranna kinnistu   detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7....

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2018 korraldusega nr 81 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1457 m 2 suurusele...

Allika küla Uus-Raadiku detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu vallavalitsuse 25.01.2018 korraldusega nr 27 algatatud Allika küla Uus-Raadiku   kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 28....

Allika küla Uus-Raadiku kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 25.01.2018 korraldusega nr 27 algatati Allika küla Uus-Raadiku kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 5,8 ha...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 232 algatatud Sõitme küla Tamme   kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 28. veebruaril...