Planeeringute teated

Valkla küla Kuldallika kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 02.11.2017 korraldusega nr 566 algatati Valkla küla Kuldallika kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 34 algatatud Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 13....

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 525 algatatud Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6....

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 02.11.2017 korraldusega nr 567 võeti vastu Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2 ha   suuruse kinnistu jagamine...

Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 526 võeti vastu Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2528 m 2 suurusele...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 514 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 ja 14 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on...

Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 541 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 131 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on...

Salmistu küla Pedassaare tee 57 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 540 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 57 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1424...

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 27.10.2017 korraldusega nr 539 algatati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu vallavalitsuse 08.12.2011 korraldusega nr 915 algatatud Põhja küla Tormikadaka kinnistu (end Kadaka 3) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8....

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8....

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 525 algatati Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 978m ...

Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 527 algatati Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Sigula küla Lemmemäe kinnistu eskiisi arutelu

Kuusalu vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 33 algatatud Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. oktoobril kell 17.30...

Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 56 algatati Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Sadama tee 6 kinnistu...

Kaberla küla Remmeli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 04.10.2017 otsusega nr 55 kehtestati Kaberla küla Remmeli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 12,02 ha suurune kinnistu...

Võeti vastu Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 28.09.2017 korraldusega nr 476 võeti vastu Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega...

Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 50 kehtestati Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada Kadakakraavi kinnistu...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 49 kehtestati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse kinnistu jagamine...