Planeeringute teated

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 235 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu (35301:001:0495) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 122 algatatud Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. juunil...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. juunil kell 18 Kuusalu Vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 18.05.2017 korraldusega nr 251 algatati Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 232 algatati Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,5 ha suurusele...

Vahastu küla Arte kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 231 algatati Vahastu küla Arte kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,3 ha suurusele...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 230 algatati Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse...

Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 04.05.2017 korraldusega nr 225 on vastuvõetud Kiiu aleviku Härmaka hoidla (35201:002:1010) ja Uus-Härmaka hoidla (35301:001:0308) kinnistute detailplaneering. ...

Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 25 kehtestati Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneering. Planeeritavad kinnistud on moodustatud...

Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 25 kehtestati Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu ( 35201:004:0083 ) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek...

Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 24 kehtestati Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu (35203:004:0254) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 3,67 ha suuruse kinnistu...

Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 20.04.2017 korraldusega nr 201 on vastuvõetud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 2,09 ha suuruse...

Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 13.04.2017 korraldusega nr 194 on vastu võetud Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering.   Detailplaneeringuga tehakse...

Rummu küla Kase kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 09.03.2017 korraldusega nr 137 on vastu võetud Rummu külas Kase kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistule elamumaa sihtotstarbe ja...

Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 202 on vastu võetud Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 3,98 ha suuruse...

Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 07.04.2017 korraldusega nr 187 on vastu võetud Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek...

Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 07.04.2017 korraldusega nr 186 on vastu võetud Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga on ette nähtud...

Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 123 algatatud Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 10. mail kell 18...

Kuusalu küla Koobaste kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 07.04.2016 korraldusega nr 178 algatatud Kuusalu küla Koobaste kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 3. mail kell...

Kehtestati Tapurla küla Andi kinnistu detailplaneering

Kuusalu Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 18 kehtestati Tapurla küla Andi kinnistu (42301:001:0507) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on lisa ehitusõiguse saamine elamu rajamiseks,...