Planeeringute teated

Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 50 kehtestati Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada Kadakakraavi kinnistu...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 49 kehtestati Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse kinnistu jagamine...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 48 kehtestati Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine kolmeks krundiks,...

Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsusega nr 47 kehtestati Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud kinnistule täiendava ehitusõiguse...

Salmistu küla Pedassaare tee 86 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 30.03.2017 korraldusega nr 171 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6....

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

  Kuusalu Vallavalitsuse 22.12.2016 korraldusega nr 660 algatatud Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 30....

Kaberla küla Remmeli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 345 võeti vastu Kaberla küla Remmeli kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks   ...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu vallavalitsuse 29.06.2017 korraldusega nr 344 võeti vastu Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kruntide piiride muutmine ja kinnistute...

Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 41 kehtestati Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering. Planeeringuga tehakse ettepanek...

Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 40 kehtestati Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on tootmis- ja...

Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 39 kehtestati Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2,09 ha suuruse hoonestamata,...

Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 38 kehtestati Kaberla küla Kure kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,98 ha suuruse hoonestamata, maatulundusmaa...

Rummu küla Kase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 37 kehtestati Rummu küla Kase kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,5 ha suurusele kinnistule elamumaa...

Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.06.2017 otsusega nr 36 kehtestati Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek...

Valkla küla Kaldametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 314 algatati Valkla küla Kaldametsa kinnistu (35291:001:1060) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk...

Pedaspea küla Randla kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 15.06.2017 korraldusega nr 315 algatati Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Keskkonnamõju strateegilist hindamist...

Salmistu küla Pedassaare tee 85 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 15.12.2016 korraldusega nr 646 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5....

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu (35201:009:0580) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu...

Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7 ja Kivimäe-Jõesuu tee L8 kinnistute planeeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 32 muudeti Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsuse nr 26 „Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 14 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 337 algatatud Vahastu küla Pihlaka ühistu 14 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. juunil...