Planeeringute teated

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatati Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu (35201:009:0580) detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu...

Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7 ja Kivimäe-Jõesuu tee L8 kinnistute planeeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 32 muudeti Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsuse nr 26 „Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 14 detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 337 algatatud Vahastu küla Pihlaka ühistu 14 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. juunil...

Kolga-Aabla küla Marulaine kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 237 võeti vastu Kolga-Aabla küla Marulaine kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa...

Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 34 algatati Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 33 algatati Sigula küla Lemmemäe kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...

Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 236 on vastu võetud Pedaspea küla Külaotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine uue...

Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 235 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Põllu tn 7 kinnistu (35301:001:0495) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2621 m 2 suuruse...

Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 122 algatatud Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. juunil...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. juunil kell 18 Kuusalu Vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee...

Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 18.05.2017 korraldusega nr 251 algatati Kiiu aleviku Lehe tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 232 algatati Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,5 ha suurusele...

Vahastu küla Arte kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 231 algatati Vahastu küla Arte kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 1,3 ha suurusele...

Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 11.05.2017 korraldusega nr 230 algatati Salmistu küla Klaukse-Aasa ja Zeigo kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringuga tehakse...

Kiiu aleviku Härmaka hoidla ja Uus-Härmaka hoidla kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 04.05.2017 korraldusega nr 225 on vastuvõetud Kiiu aleviku Härmaka hoidla (35201:002:1010) ja Uus-Härmaka hoidla (35301:001:0308) kinnistute detailplaneering. ...

Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 25 kehtestati Valkla küla Jõesuu tee 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a ja Jõesuu tee kinnistute detailplaneering. Planeeritavad kinnistud on moodustatud...

Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 25 kehtestati Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu ( 35201:004:0083 ) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek...

Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 03.05.2017 otsusega nr 24 kehtestati Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu (35203:004:0254) detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 3,67 ha suuruse kinnistu...

Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 20.04.2017 korraldusega nr 201 on vastuvõetud Tammispea küla Laanekivi kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 2,09 ha suuruse...

Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 13.04.2017 korraldusega nr 194 on vastu võetud Salmistu küla Sadama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering.   Detailplaneeringuga tehakse...