Planeeringute teated 2018

Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 527 algatatud Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 1. veebruaril...

Uuri küla Raudsilla ja Taga-Raudsilla kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 167 algatatud Uuri küla Raudsilla ja Taga-raudsilla kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub...

Kaberla küla Kärnali, Uue-Kärnali ja Vana-Kärnali kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 14.05.2015 korraldusega nr 336 algatatud Kaberla küla Kärnali, Uue-Kärnali ja Vana-Kärnali kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik...

Andineeme küla Loo ühistu 21 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 21.12.2017 korraldusega nr 677 võeti vastu Andineeme küla Loo ühistu 21 kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 1245 m 2 ...