Planeeringute teated 2018

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 217 võeti vastu Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1,5 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse...

Salmistu küla Rannakuru kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldusega nr 216 algatati Salmistu küla Rannakuru kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on...

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 02.05.2018 otsusega nr 37 kehtestati Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 978 m 2 suurusele kinnistule...

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 02.05.2018 otsusega nr 36 kehtestati Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1457 m 2 suurusele kinnistule...

Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 26.04.2018 korraldusega 207 v õeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistule...

Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 26.04.2018 korraldusega 206 v õeti vastu Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 13 521 m 2 suuruse hoonestatud...

Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 180 algatati Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõju...

Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 01.03.2018 korraldusega nr 108 algatatud Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 2....

Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 25.01.2018 korraldusega nr 26 algatatud Mäepea küla Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 25. aprillil kell...

Andineeme küla Puhkekodu, Mereääre ja Puhkeranna kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 160 algatati Andineeme küla Puhkekodu, Mereääre ja Puhkeranna kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. ...

Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusega nr 159 algatati Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 2 ha...

Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.03.2018 otsusega nr 28 kehtestati Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu ülesanne on 2528m 2   suurusele...

Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.03.2018 otsusega 29 „Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine" loeti ülevaadatuks Kuusalu valla üldplaneering ja Loksa valla üldplaneering ning eelnimetatud...

Põhja küla Kruusaaugu detailplaneeringu arutelu

Põhja küla Kruusaaugu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus 1 kiri ettepanekute ja arvamustega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11. aprillil kell 17...

Andineeme küla Vahi ja Vahikalda kinnistute detailplaneering

Kuusalu Vallavalitsuse 14.12.2017  korraldusega nr 663  algatatud Andineeme küla Vahi ja Vahikalda kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik...

Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja Kiviaia tee 4 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kuusalu Vallavalitsuse 01.03.2018 korraldusega nr 108 algatati Kaberla küla Kiviaia tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk...

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 19 kehtestati Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on 2 ha   suuruse kinnistu jagamine...

Andineeme küla Loo ühistu 21 detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 18 kehtestati Andineeme küla Loo 21 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1245 m 2 suurusele kinnistule...

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 22.02.2018 korraldusega nr 92 võeti vastu Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu eesmärk on 978 m 2 suurusele...

Pärispea küla Lääne kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 03.04.2008 korraldusega nr 273 algatatud Pärispea küla Lääne kinnistu   detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. märtsil...